شماره دوم ، سال یازدهم ، دسمبر 2008

هزار سالگی ...

انجام داده این امکان فراهم شده تا در قالب بیانهای گوناگون، ثبت بپایان رسیدن سرایش شاهنامه نیز برگزار شود. در این راستا موسسه فردوسی (ایکو) که ۱۰ کشور را در عضویت خود دارد اعلام آمادگی کرده تا به صورت بین المللی هزار سالگی شاهنامه فردوسی را با حضور نه کشور ایران، افغانستان، تاجیکستان، قرغیزستان، پاکستان، ترکیه، ترکمنستان، ازبیکستان، قزاقستان تجلیل کند تبجیل نماید. در ضمن با توجه به اینکه سال ۲۰۰۸م سال جهانی زبانها نامیده شده است فیصله به عمل آمده برنامه های کتعدد کشوری زبانهای دیگرنشست هایی را با عنوان نقش زبان و ادب دری فارسی در میان سایر زبانهای جهانی برگزار کند. در سالهای ۲۰۰۸و۲۰۰۹، ۶۷ صد سالگی وهزار سالگی از سوی یونسکو در زمینه مشاهیر ادب به ثبت رسیده که از این جمله می توان به هشتصد و پنجاهمین سالگرد درگذشت سنایی غزنوی، به نهصد و پنجاهمین سال روز تولد امام محمد غزالی، صد پنجاهمین سال روز زندگی و حیات فعال علامه سید جمال الدین افغان و هزار صد و پنجاهمین سال روز تولد رودکی نام برد که به ثبت رسیده است.
با دریغ باید این رنج جهانی را با تمام ریسک آن پذیرفت که به کدام دلیل برج جام شامل آبدات ثبت شده در یونسکو پذیرفته نشد، دلیلش را بی اعتنایی مردم ما در حفظ و نگهداشت این بنا و بنا های دیگر باستانی می دانند. به یاد داریم که فرزند برومند والی منطقه با تفنگ موش کش بر بنای جام نشانه گرفت تا پارچه آبی رنگی را فرو ریزد. دریاچه همجوار آبده جام هنوز به مسیر خویش جاری است، چه رسد به تندیس های بی بدیل (بودا) که هدف آماج پر خشونت انسان قرن بیست و یک بر هنرمندان یک و نیم هزار سال پیش قرار گرفت.

- گل احمد شیفته-


معرفی دو اثر جديد

"خنده" و “Political & Social Dictionary of Afghanistan”

دو کتاب جدید است که در این اواخر به دسترس ما قرار گرفت.
کتاب "خنده" مجموعه ای از لطیفه ها و فکاهی ها است به زبان فارسی که توسط محترم انجنیر سلطان عزیز سلیمان گردآوری شده و به دسترس خوانندگان قرار گرفته است.
در پیشگفتار کتاب در بارۀ نقش خنده چنین آمده است:" خنده نمک زندگی است، انسان را قوت قلب می بخشد. شش ها را صاف، عضلات وجود را فعال نگاه می دارد. مغز را بیدارمی کند. باعث تداوی امراض روحی و آرامش انسان می گردد. خنده در ازدیاد زیبایی و صحت نقش عالی دارد، در خوشی انسانها تاثیر بسزایی داشته و حتی روماتیسم را مداوا می کند و عمر را طویل می سازد. بر علاوه خنده باعث تحکیم دوستی و صمیمیت بین دوستان و افراد جامعه می گردد..."
بیانات فوق کاملا جامع و روان بیان شده است. خندیدن نه تنها نشاط می آفریند بلکه فشار زندگانی را نیز تسلی می بخشد.
بالاتر از خنده، خنداندن است که خود هنر است. در روزگار نه چندان مساعد کنونی که بالای هموطنان ما می گذرد نشر چنین آثار ارزش کیمیا را دارد.
آقای سلیمان یکی از آن دسته از اشخاص خَیّرخواه و نیکو است که تلاش ورزیده است با پیشکش نمودن اثر خود بر رنج های هموطنان خویش که طی سالهای طولانی گریبان گیر شان بوده است از طریق خنداندن آنها و یا حداقل آوردن تبسمی بر لب هایشان لحظه ای برای آنها نشاط و سرور بیافریند.

ادامه در صفحه بعدی

31


صفحه بعدی***************************** بازگشت به صفحه نخست***************************** صفحه قبلی

به صفحه

1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 23- 24- 25- 26- 27- 28

29- 30- 31- 32- 33- 34- 35- 36- 37- 38- 39- 40