گزارش محفل با شکوه فرهنگی انجمن دوستی افغان بنام عبدالکریم میثاق یکشنبه 29اپریل 2018

محفل با شکوه فرهنگی انجمن دوستی افغان بنام عبدالکریم میثاق یکشنبه 29اپریل 2018 مصادف با دومین سال درگذشت شاد روان میثاق

روز یکشنبه 29 اپریل 2018 میلادی، تعدادی از فرهنگیان ، نویسندگان، شعرا، فلم سازان، موسیقی دانان، سیاستمداران فرهیخته و دوستان قدیمی و جدید انجمن از اقشار، اقوام و احزاب مختلف کشور عزیز ما در شهر لندن به خاطر فعال ساختن مجدد انجمن دوستی افغان گرد هم آمده و به محفل با شکوه فرهنگی این انجمن آراستگی و زیبایی بخشیدند که سال قبل این انجمن بنام عبدالکریم میثاق مسمی شد که امسال مصادف به دومین سال درگذشت شاد روان میثاق بود.
راه اندازی کار های فرهنگی در شوریده زار غربت خالی از دشواری ها نیست. نامتجانس بودن محیط کاری، مصروفیت های مهم روزگار بخاطر پرداخت بل های بلند مصارف خانواده ها به خصوص جوانان، تسلط فضای نامساعد ذهنی، کم علاقه گی به کار های ادبی و فرهنگی و از همه مهمتر عدم کمک های مالی، دشواری هایی است در برابر اهل اندیشه و قلم.
جا دارد تا از علت و تاریخ بوجود آمدن انجمن یاد کرد:
در میانه ھای دھۀ نود (١٩٩۵ -١٩٩۶) میلادی، زمانی که فضای اختناق و تاریکی وطن را فرا گرفته بود، گروھی از افغانھای با احساس و متفکر در بریتانیا با پیشینۀ شناخت ھمدیگر، نشستھایی را با اشتراک خانواده ھای شان در لندن راه اندازی کردند. ھدف از این دید و بازدیدھا پر کردن خلایی بود که دوری از وطن و زندگی مھاجرت به بار آورده بود. تجلیل از روز ھای مذھبی، ملی- تاریخی و برگزاری برنامه ھای مختلف فرھنگی به مناسبتھای گوناگون، بخشی از برنامه ھای این نشستھا را تشکیل می داد. این نشستھا بیشتر به ابتکار دوست فرزانه، نویسنده و شاعر گرانمایه، زنده یاد عبدالکریم میثاق سازماندھی می شد و در مرکز این فعالیتھا او مرد متفکر و مبتکر قرار داشت که خداوند بیامرزدش. شخصیتھایی چون دکتر شاه ولی، دکتر صالح محمد زیری، زنده یاد محمد سلیم تایب، خیر محمد سلطانی، استاد فیض محمد فضل، نور وھاب څپاند، ھمایون تاچ و شمار دیگری از شرکت کنندگان دایمی این نشستھا بودند، تا اینکه انجمن دوستی افغان ها به تاریخ 28 جنوری2001 رسماً پا به عرصه وجود گذاشت و تا کنون هم به حیات خویش با وجود مشکلات فراوان تخنیکی، مالی، اجتماعی و مسلکی ادامه داده که بهترین نمونه اش همانا نشر جریده "محبت" به حیث ارگان نشراتی انجمن می باشد.
درباره روز محفل 29 اپریل 2018 چنین یادآوری شد:
بعد از این هم با همت و پشتکار دست اندر کاران انجمن دوستی و شما حاضرین گرامی که در گرد همایی امروز با محبت حضور به هم رسانیده و محفل را آراسته و رنگین ساخته اید، در نظردارد تا این انجمن فرهنگی بیشتر از پیش فعال شده و برای غنا بخشیدن هر چه بیشتر فرهنگ و ادب، معرفی آثار جدید نویسندگان، شاعران، تاریخ نویسان، فلم سازان، موسیقی دانان، نوازندگان و هنرمندان گردهم آیی های ادبی منظم تر ترتیب و تنظیم نموده تا از یکسو دوستی و آشنایی ما محکم تر شده و همانا که گویند (شنیدن کی بود مانند دیدن!) بازدید ها را زیاد تر نموده، شعر، داستان، پارچه های ادبی و موسیقی بخوانیم و بشنویم. از روز های فرهنگی و ملی خویش با جشن و سرور وسرود تجلیل به عمل بیاوریم و از فریهختگان ادبی، فرهنگی ، تاریخی، هنری و سیاسی هموطنان عزیز خویش قدردانی نموده و جایزه هایی نثار شان نماییم، استعداد های نو و جوان ادب، فرهنگ، موسیقی و سیاسی را از چهارچوب خانه های ایشان بیرون نموده و به جامعه معرفی نماییم. در چاپ و نشر آثار ایشان ممد شویم تا همگان دست با دست هم با دوستی، همدلی و محبت یک جایگاه محکم را در بین هموطنان مهاجر خویش یافته باشیم.
با همین دریافته ها و دشواری ها با هم باید یکجا شده با نظریات، پیشنهادات و انتقادات سالم همه ما، جامعه فرهنگی وتاریخ کهن خویش را رونق داده، شگوفان و رنگین بسازیم.
بگذارید امروز (یکشنبه 29 اپریل 2018 ) را یک فال نیک گرفته و به فعالیت های فرهنگی جامعه خود در لندن و بعد ها در سراسر انگلستان و اروپا و جهان ادامه دهیم.
از همه دوستان و همدلان محبت آمیز ، ادیبان ، فرهنگیان و شخصیت های مستقل سیاسی و مدنی که در این برنامه شرکت فعال و بی آلاشیانه داشتند از طرف انجمن دوستی و خانواده میثاق اظهار قدردانی و امتنان بی پایان تقدیم است.

انجمن دوستی افغانها بنام عبدالکریم میثاق

فلم مکمل محفل را هم با کلیک در لینک زیر میتوانید مشاهده نمایید:

فلم مکمل محفل فرهنگی انجمن دوستی افغان بنام عبدالکریم میثاق
لندن یکشنبه 29 اپریل 2018 - رستوران آریانا

بعضی از تصاویر روز محفل:


بازگشت به صفحه نخست