مراسم ختم قرآن عظیم الیشان و بزرگداشت از سال درگذشت شادروان عبدالکریم میثاق هفتم ماه می 2017

زنده یاد عبدالکریم میثاق در ریجنتس پارک شهر لندن ماه اپریل 2003
قسمت اول، سخنرانی افتتاحیه محترم تاچقسمت سوم، خاطره های محترم تاچقسمت پنجم، سخنرانی محترم اسدالله شفاییقسمت هفتم، سخنرانی محترم سوله ملقسمت نهم، سخنرانی محترم اسلم جوادیقسمت یازدهم، باز هم خاطره هایی از محترم تاچقسمت سیزدهم، دکلمه شعر از دوشیزه نیلاب فولادقسمت پانزدهم، دکلمه شعر از دوشیزه مدینه یکرنگقسمت هفدهم، قسمت دوم سخنرانی عبدالرحیم میثاق

قسمت دوم، سخنرانی محترم نور وهاب څپاندقسمت چهارم، سخنرانی محترم دستگیر نایلقسمت ششم، سخنرانی محترمه شاه بی بی نالهقسمت هشتم، خوانش داستان توسط دوشیزه نیلوفر نایلقسمت دهم، سخنرانی محترم شهباز ایرجقسمت دوازدهم، سخنرانی محترم حیدر یگانهقسمت چهاردهم، سخنرانی محترم سمسور فیضقسمت شانزدهم، سخنرانی محترم عبدالرحیم میثاققسمت هژدهم، دعای ختم قرآن عظیم الیشان توسط محترم قاری عبدالوکیلبازگشت به صفحه نخست